ACTIVITIES

Bryggene

bryggene-01

Bryggene i Trondheim befinner seg langs Nidelva i Kjøpmannsgata og på Nedre Bakklandet, samt mot Kanalhavnen i Fjordgata og Sandgata.

Byens kjøpmenn brukte bryggene som pakkhus og varelager. Bryggene - eller sjøbodene, som de også ble kalt - har gjennom historien vært utsatt for mange branner. De eldste bevarte bryggene i dag er å finne langs elva mellom Gamle bybro og Bakke bru, og de er stort sett fra 1700-tallet. Bryggene mot kanalen, eller sjøen, ble opprinnelig oppført ca. 1750, men disse strøk etter hvert med i branner, slik at de bryggene som står her i dag er fra 1800- og 1900-tallet. De fleste bryggene på Bakklandet, og mange av bryggene mot Kanalen, er nå tatt i bruk til boligformål, mens bryggene i Kjøpmannsgata fortsatt blir benyttet til næringsvirksomhet; butikker, kontorer, restauranter osv.

Den eldste bryggen som er nevnt i historien er Kongsbrygga. I den tiden tjente bryggene også som forsvarsverk mot elva, som var fiendens naturlige angrepspunkt mot byen, ettersom de kom sjøveien. Bryggene hadde svalganger og skjermer, hvorfra man kunne kaste stein ned på fienden. Senere ble svalgangene benyttet som en offentlig passasje. I dag har man igjen begynt å gjenåpne svalganger foran bryggene der det har vært mulig.


BRYGGENE